امریکا و افغانستان؛ مشکلات را کی حل کند؟

ایالات متحده با قدرتی که دارد، نمی‌تواند با هزینه قابل قبول در افغانستان ملت‌سازی کند. عوامل داخلی در تعیین ثبات، فقیر یا ثروتمند شدن و از هم‌گسیختگی کشورهایی مانند افغانستان بسیار مهم‌تر از عوامل خارجی است

ادامه مطلب
کمیسیون حقوق بشر:

دولت به فقرا توجه جدی کند/ فقر زمینه سربازگیری را برای گروه‌های تروریستی فراهم کرده است

کمیسیون مستقل حقوق بشر کشور می‌گوید که فقر فراگیر زمینه سرباز گیری را برای گروه‌ها تروریستی فراهم کرده و سبب گسترش انواع بیماری، خشونت و جنگ شده و همچنان تهدیدی است علیه امنیت ملی کشور.

ادامه مطلب