کمیته بین‌المللی نجات: روند صلح زیر تهدید جدی است

افغانستان در جایگاه دوم فهرست اضطرار سالانه کمیته بین‌المللی نجات قرار گرفت. این کمیته هشدار داده است که با توجه به وضعیت افغانستان، روند صلح زیر تهدید جدی قرار دارد

ادامه مطلب