ابراز خوش‌بینی عربستان برای گفت‌وگوها با ایران

وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز گذشته نسبت به گفت‌وگو با ایران که به تازگی از سرگرفته شده، به صورت مشروط ابراز خوشبینی کرد.

ادامه مطلب