فیض‌الله جلال از بند طا-لبان آزاد شد

منابع نزدیک به فیض‌الله جلال استاد دانشگاه کابل می‌گویند که آقای جلال از بند طا-لبان آزاد شده است.

ادامه مطلب

اتحادیه اروپا خواستار آزادی فیض‌الله جلال شد

خبرگزاری دید: سفیر و رییس هیئت اتحادیه اروپا برای افغانستان خواستار آزادی فوری فیض‌الله جلال شد.

ادامه مطلب

فدراسیون ژورنالیستان بازداشت فیض‌الله ‌جلال را از سوی طا_لبان مصداق محدودیت آزادی خواند

خبرگزاری دید: بازداشت فیض‌الله جلال استاد دانشگاه کابل توسط طا-لبان از سوی فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان مصداق محدودیت آزادی بیان خوانده شد.

ادامه مطلب

عفو بین‌الملل از طا-لبان خواست استاد فیض‌الله جلال را بدون قید و شرط رها کنند

خبرگزاری دید: سازمان عفو بین‌الملل بازداشت فیض‌الله جلال استاد دانشگاه کابل از سوی طا-لبان را محکوم کرده و خواستار رهایی بدون قیدوشرط او از بازداشت شده است.

ادامه مطلب