رییس اداره هوانوردی استعفا کرد

سخنگوی اداره هوانوردی ملکی می‌گوید که محمد قاسم وفایی زاده رییس این اداره از سمتش استعفا کرده است

ادامه مطلب