طالب آزاد شده هنگام قاچاق اسلحه بازداشت شد

یک عضو آزاد شده گروه طالبان، بار دیگر در پیوند به قاچاق اسلحه در ولایت بغلان بازداشت شد

ادامه مطلب