کوریای جنوبی:

کوریای شمالی را با یک ضربه نابود می‌کنیم

ریيس‌جمهور کوریای جنوبی، در پاسخ به شلیک راکت جدید کوریای شمالی، این کشور را تهدید به نابودی کرد

ادامه مطلب