خروج امریکا؛ عدم صداقت طالبان و قدرت گیری داعش

روند کُند گفت‌وگوها با نمایندگان دولت افغانستان، تصویری روشن از نیت اصلی طالبان نمی‌دهد که آیا به دنبال یافتن راه حلی دائمی برای منازعات افغانستان هستند یا استراتژی آن‌ها این است که با خریدن زمان و پس از خروج نیروهای امریکایی، به ‌سادگی حملات خود را شدت بخشند

ادامه مطلب