نشست مشورتی تیم مذاکره‌کننده دولت و قربانیان ملکی جنگ برگزار شد

نشست مشورتی هیئت مذاکره‌کننده دولت با حضور اسدالله سعادتی معاون شورای عالی مصالحه ملی، از سوی وزارت دولت در امور صلح برگزار شد.

ادامه مطلب