کانادا قضات زن افغانستانی را اسکان می‌هد

خبرگزاری دید: مقام‌های کانادایی اعلان کرده‌اند که این کشور قضات زن افغان و خانواده‌های آن‌ها را که در یونان به سر می‌برند، می‌پذیرد.

ادامه مطلب