تلفات سنگین طالبان؛ قوای مسلح از حالت دفاعی بیرون شود

این موضوع از آن جهت دارای اهمیت مضاعف است که برخی طرف‌ها به توانایی‌ها و پوتانسیل قوای مسلح در برابر هجمه طالبان و همکاران نسبی و سببی شان به دیده شک و تردید می‌نگرند و حامیان ساختارهای تروریستی نیز مترصد فرصتی هستند تا بار دیگر نیروهای ملی افغانستان را همانند دهه هفتاد متلاشی سازند.

ادامه مطلب