تاکید بر حمایت از قوای مسلح در دیدار محب با زانیلی

مشاور امنیت ملی کشور با نیکولای زانیلی معاون نیروهای حمایت قاطع در افغانستان دیدار کرده و بر تداوم حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی تاکید کردند.

ادامه مطلب

دیدار محب با نماینده ملکی ناتو: قوای مسلح کشور تا ۲۰۲۴ حمایت مالی می‌شوند

مشاور امنیت ملی با نماینده ملکی ناتو برای افغانستان دیدار و دوطرف در باره ماموریت نیروهای ناتو در کشور بحث و مشورت کردند.

ادامه مطلب