ایتلاف نجات: انفجار، چهره دسیسه‌سازان را افشا کرد

ایتلاف ملی نجات در واکنش به انفجار لحظات پیش در مقابل در ورودی هوتل قصر نوین که در آن همایشی برای حمایت و نکو داشت از عطا محمد نور برگزار شده بود، گفته است که این انفجار نمی‎تواند جلو موفقیت‎های بعدی ایتلاف را بگیرد

ادامه مطلب