مجلس نمایندگان به لغو برخی ادارات رای داد

مجلس نمایندگان شورای ملی کشور مصوبه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن اداراتی که بر اساس فرمان رییس جمهوری ایجاد شده است، مانند شورای امنیت ملی و اداره امور ریاست جمهوری لغو خواهد شد.

ادامه مطلب