چرا کرزی اصرار به برگزاری لویه جرگه دارد؟

به تازه‌گی کرزی گفته است که وضعیت در افغانستان بحرانی است و باید جرگه بزرگ عنعنوی برگزار شود…

ادامه مطلب