نزدیک به ۵۰ طالب در فاریاب کشته شد

سپاه ۲۰۹ شاهین می‌گوید که در نتیجه عملیات قوای دفاعی و امنیتی کشور در نقاط مختلف فاریاب، دست کم ۴۷ طالبان کشته شده و ۲۱ طالب دیگر زخم برداشته است.

ادامه مطلب