نامزد وزیر داخله:

تا شش ماه آینده خدمات جوازسیر و لیسانس به شکل دیجیتال ارائه می‌شود

محمد مسعود اندرابی نامزد وزیر امور داخله می‌گوید مدیریت و تنظیم ترافیک از برنامه‌های مهم وزارت امور داخله است و در نظر دارد تا شش ماه آینده خدمات جوازسیر و لیسانس به شکل دیجیتال ارایه شود.

ادامه مطلب