بارسلونا، نیمکت خالی و خط آتش از رمق افتاده

بارسا سه شنبه شب، زنده از جهنم استمفورد بریج خارج شد، آن هم به لطف یک اشتباه عجیب از سوی مدافعان چلسی و نبوغ مسی

ادامه مطلب