وزارت داخله:

موتر مملو از مواد انفجاری در شهر کابل توقیف شد

وزارت امور داخله از کشف و توقیف یک واسطه نقلیه (نوع مازدا) با ۴ هزار کیلو گرام مواد انفجاری در شهر کابل خبر داد.

ادامه مطلب