عاملان حمله به خبرنگاران محاکمه شوند

اتحادیه اروپا و ماموریت‌های دیپلماتیک در کابل، ترور خبرنگاران و حمله بر آزادی بیان را به شدت محکوم کرده و خواستار تأمین عدالت برای قربانیان شدند.

ادامه مطلب

استقبال ارگ از موضع ماموریت‌های دیپلماتیک در پیوند به هدف قرار گرفتن مراکز تعلمیمی

صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری از بیانیه مشترک ماموریت‌های دیپلوماتیک مقیم کابل در مورد حملات علیه مراکز تعلیمی و دانش‌جویان استقبال کرده و می‌گوید خشونت‌ها باید کاهش یابد.

ادامه مطلب