محور نشست آتی سازمان ناتو، ادامه یا ختم ماموریت آن در افغانستان است

سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفته است که ادامه یا ختم ماموریت ناتو در افغانستان، بخشی از نشست وزرای دفاع این سازمان است

ادامه مطلب