بلخ؛ زخم برداشتن نظرگل شولگره‌ای و ۱۳ سربازش در اثر انفجار ماین جاسازی شده

گزارش‌ها از بلخ در شمال کشور حاکی است که ساعاتی قبل قرارگاه نظرگل شولگره‌ای فرمانده خیزش‌های مردمی ولسوالی شولگره آماج انفجار ماین جاسازی شده قرار گرفته و به شمول فرمانده، ۱۳ سربازش زخم برداشته است.

ادامه مطلب