وزارت داخله ابلاغیه طالبان را در مورد مبارزه با جرایم در کابل «مسخره» خواند

وزارت امور داخله اعلامیه طالبان را مبنی بر مبارزه با جرایم در کابل یک اقدام تبلیغاتی این گروه برای جنگ روانی عنوان کرده و آن را مسخره خواند.

ادامه مطلب