صلح با طالبان در مبارزه با داعش کمک می‌کند

حمدالله محب مشاور امنیت ملی کشور می‌گوید موفق شدن روند صلح با طالبان به حکومت کمک می‌کند تا منابع خود را برای مقابله با داعش-شاخه خراسان متمرکز سازد.

ادامه مطلب