نتیجه یک تحقیق: کشت مواد مخدر در افغانستان ۳۷ درصد افزایش یافته

بر اساس یک تحقیق مشترک از سوی اداره ملی احصائیه و معلومات در هماهنگی نزدیک با دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، در جریان سال ۱۳۹۹ خورشیدی، حدود ۲۲۴ هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده است که این رقم در مقایسه به یک سال قبل آن (۱۳۹۸ خورشیدی) ۳۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد

ادامه مطلب