کمیسیون حقوق بشر خطاب به حکومت:

در برخورد با مجرمان کرامت انسانی و اصول دادرسی عادلانه را رعایت کنید

به دنبال افزایش جرم‌های جنایی در شهر کابل و دست‌گیری پی‌هم مجرمان از سوی پولیس، اکنون کمیسیون مستقل حقوق بشر از حکومت می‌خواهد که در برخورد با مجرمان، کرامت انسانی و اصول دادرسی عادلانه را رعایت کنند.

ادامه مطلب