جنگجویان مجلس به ارگ فراخوانده شده‌اند

یک منبع از مجلس نمایندگان به خبرگزاری دید می‌گوید، آن شمار اعضای مجلس که در نشست علنی چند روز پیش به برخورد فزیکی و مشاجره پرداخته بودند، برای آشتی به ارگ فراخوانده شده‌اند

ادامه مطلب