مجلس نمایندگان، قانون «منع شکنجه» را تصویب کرد

مجلس نمایندگان لایحه نخستین قانون منع شکنجه کشور را به اتفاق آرا تصویب کرد

ادامه مطلب