پیام تبریکی مجمع ملی مردم افغانستان به مناسبت فرارسیدن عیدسعید قربان

این عید، یادآور آزمون بزرگی‌ست که ابراهیم خلیل‌الله، آنگاه که به امر پروردگارش لبیک گفت… پاره‌ی تنش اسماعیل را به قربان‌گاه برد و بدین‌سان رسم بزرگ و ارزنده‌ای را به یادگار گذاشت…

ادامه مطلب