محب‌الله والی نام‌نهاد طالبان برای هلمند زخمی شد

وزارت دفاع ملی می‌گوید، در پی عملیات نیروهای هوایی کشور والی نام‌نهاد طالبان برای هلمند زخمی و مسئول استخبارات این گروه برای ولسوالی نادعلی کشته شده است.

ادامه مطلب