آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش ۴۰- رضا محمدی- شاعر
او نوحه و عزاداری را نه برای شهدای کربلا که نمادی از ظلم به خود و ناله برای حسرت و عسرت خود مردم می‌داند. همان طور که در از دست دادن عزیزی که خود آدم قصور دارد در فقدانش، ناله می‌کند

ادامه مطلب

آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش ۳۱- رضا محمدی- شاعر
شعر علی‌رضا قزوه به مناسبت ماه محرم، یکی از زیباترین قصاید امروزی است که با ردیف مشکل دست، وصف دلاوری و عیاری ابوالفضل عباس را روایت کرده است

ادامه مطلب

آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش ۲۴- رضا محمدی- شاعر
بیشتر آثار صامت بروجردی را مرثیه‌های مذهبی در ستایش امامان شیعه و نیز نوحه‌ها و اشعاری در توصیف عاشورا تشکیل می‌دهد.

ادامه مطلب

آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش ۲۳- رضا محمدی- شاعر
درین شعر که مدحیه شاهی از خاندان علوی‌ست، با مدح شاه اولیا شروع کرده و با قصه کربلا اوج داده است.

ادامه مطلب

آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش نزدهم- رضا محمدی – شاعر
در یکی از شاهکارهای شعر فارسی، ترکیب بندی برای مهدی موعود سروده که هر بند را با نام جواهری مردف ساخته است. و در آن ها هم به حادثه کربلا چندین بار اشاره کرده است

ادامه مطلب

آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش ۱۸- رضا محمدی – شاعر
درین رباعیات که ذکر خاندان احمدی و به خصوص کربلا و امام حسین (ع) را دارد. بیشتر مناجات نامه هایی‌ست که البته خالی از راز و طلسمات نیست.

ادامه مطلب

آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش هفدهم- رضا محمدی- شاعر
یکی از موتیو‌های پر تکرار او، حدیث کربلاست که از آن در هر موضوعی استفاده کرده است: ز لاله زار شهادت گلی بچین صائب/
به بوی خون مشو ازخاک کربلا قانع

ادامه مطلب

آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش شانزدهم- رضا محمدی- شاعر
سلسله تصوف آنان با رسول و بعد علی مرتضی و سپس ائمه، شروع می‌شود و قیام کربلا را نقطه عطف تصوف و سلوک معنوی رشیدانه می‌داند

ادامه مطلب

آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش چهاردهم- رضامحمدی- شاعر
کسایی، عمرش را صرف نوشتن مقتل کرده است، بیشترین شعر او در همین ژانر و به همین شیوه است. در این قصیده که به اسلوب نوشته شده، نخست با تشبیب و تمهید که وصف فصل و شرح حال است شروع می شود و با ذکر مصیبت کربلا اوج می‌گیرد

ادامه مطلب

آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش یازدهم- رضا محمدی- شاعر
او مردم شرق را گرفتار وابستگی می‌دید و این وابستگی را چون بردگی و اسارت. برای همین، مردم را به آزادی و دفع استعمار جدید دعوت می‌کرد و الهام بخش این آزادی خواهی، قیام کربلا را توصیف کرده است

ادامه مطلب

آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش نهم- رضا محمدی- شاعر
درین ترکیب بند که احتمالاً شاعر برای همین تکایای خاص نوشته، بیشتر ضرب‌آهنگ سینه زنی و زنجیر زنی و طبل و شیپور مخصوص عزا مد نظر بوده است. به همین خاطر بیشتر از القای فکر و شاعرانگی، قابل قبول عام بودن برای او مهم بوده که بتواند در هر تکیه‌ای خوانده شود

ادامه مطلب

آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش هفتم- رضا محمدی- شاعر
او واقعه کربلا را مقامی عاشقانه از عرفان می‌خواند. جایی که عاشقان، باید در آخرین مرحله سلوک از جان بگذرند. اما از جان گذشتن آنان، برای دیدن آنسوی پرده و وصال به دریای جان است، دنیا برای عاشق الهی، زندانی تنگ و دلگیر است

ادامه مطلب