ارگ: عدم اشتراک طالبان در نشست استانبول، بهانه جویی است

ریاست جمهوری در واکنش به شرکت نکردن گروه طالبان در نشست استانبول می‌گوید که طالبان باید بهانه‌‌جویی‌ها را کنار بگذارند و به خواست مردم افغانستان تمکین کنند

ادامه مطلب