سرلشکر باقری:

اگر تحریم‌ها دوباره وضع شوند، ماندن در برجام معنایی ندارد

محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته است که اگر تحریم‌ها به هر بهانه‌ای برگردند، ماندن در توافق برجام برای ایران معنایی نخواهد داشت

ادامه مطلب