رایزنی وزرای خارجه ایران و قطر در مورد تحولات منطقه

وزرای امور خارجه ایران و قطر در رابطه به آخرین تحولات و تقویت امنیت و ثبات منطقه بحث و تبادل نظر کردند

ادامه مطلب