هشدار سپاه پاسداران ایران؛

 امریکا پایگاه‌هایش را تا ۲۰۰۰ کیلومتر دورتر انتقال دهد

محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ایران در واکنش به احتمال اضافه‌شدن نام این نیروی نظامی در فهرست سازمان‎های تروریستی از سوی امریکا، گفته است که در آن‌صورت باید امریکا پایگاه‎هایش را تا ۲۰۰۰ کیلومتر دورتر انتقال دهد

ادامه مطلب