ربانی به دیدار محقق رفت

صلاح الدين ربانى وزير امور خارجه کشور، شام روز گذشته به ديدار محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی و عضو ارشد ایتلاف نجات رفته است

ادامه مطلب