رییس شورای صلح:

دیدگاه مردم افغانستان را طی مکتوبی به رهبری طالبان ارسال کردیم

محمد کریم خلیلی‌ رییس شورای صلح کشور می‌گوید که از چندی بدین‌سو این شورا تماس‌های گسترده‌ای را با گروه طالبان برقرار کرده و امیدواری‌ها برای تامین صلح بیشتر شده است

ادامه مطلب