دیدار خلیل‌زاد با قانونی؛ سناریوی «بُن» تکرار می‌شود؟

گزارش‌ها حاکی است که زلمی خلیل‌زاد به ادامه دیدارهایش با سیاست‌مداران، با محمد یونس قانونی دیدار داشته است

ادامه مطلب