تأخیر در تردد کالاها؛ رونق اقتصادی افغانستان و پاکستان را تضعیف می‌کند

گزارش‌ها حاکی از آن است که تأخیر در ترخیص محموله‌ها، تجارت بین افغانستان و پاکستان را به شدت تضعیف کرده است.

ادامه مطلب