تأخیر در تردد کالاها؛ رونق اقتصادی افغانستان و پاکستان را تضعیف می‌کند

گزارش‌ها حاکی از آن است که تأخیر در ترخیص محموله‌ها، تجارت بین افغانستان و پاکستان را به شدت تضعیف کرده است.

ادامه مطلب

نخستین محموله گندم کمکی هندوستان به هرات رسید

نخستین محموله کمکی گندم به مقدار ۲۰ تن از طریق بندر چابهار وارد افغانستان_هرات شد

ادامه مطلب