صالح به قوه قضاییه کشور:

تروریستان بازداشت‌شده را علنی محکمه کنید!

معاون اول ریاست ‌جمهوری از قوه قضاییه کشور خواسته است که تروریستان بازداشت‌شده را به صورت علنی محکمه کند و در جریان محکمه از خانواده شهدا به عنوان شاهد دعوت شود.

ادامه مطلب