۹۰ درصد آلودگی هوا از موترها، تولید برق حرارتی و صنایع است- رییس محیط زیست

اداره ملی حفاظت از محیط زیست در برنامه تجلیل از روز جهانی هوا می‌گوید که عامل ۹۰ درصد آلودگی هوا در شهر کابل بخش‌های ترانسپورت، انرژی و صنعت است و باید برای کاهش آلودگی هوا اقدام کنند.

ادامه مطلب

کاغذهای تبلیغاتی فروشگاه‌های عطر و آسیب‌شناسی یک رفتار اجتماعی

در فاصلۀ پنج‌دقیقه‌‌ای که من جلو فروشگاه عطر بودم، بیش از صد رهگذر از جلو فروشگاه عطر گذشت. تقریباً هیچ رهگذری نبود که این پسر، تراکت عطر را به دست آن نداده باشد. قریب به ۹۰ درصد رهگذران، بلافصله و در چندقدمی این تراکت را به زمین انداختند

ادامه مطلب