اتمر و معین سیاسی‌اش مدال گرفتند

حنیف اتمر وزیر امور خارجه و میرویس ناب معین سیاسی وزارت خارجه مدال دولتی امان‌الله خان و غازی میر مسجدی خان را از سوی رییس جمهور دریافت کردند

ادامه مطلب