عشق و دختران طلبه در کابل

روزها می‌گذشت و خوش حال مشغول درسش بود تا حقایق را کشف کند و بیشتر شیرینی اسلام را بچشید، دینی که با آن بزرگ شده بود و دوستش داشت، او یک روز به علتی غایب بود و فردای آن روز رفت مدرسه.

ادامه مطلب

افغاستان خواستار بسته‌شدن مدرسه حقانیه در پاکستان شد

حامدالحق رییس مدرسه حقانیه در پاکستان و پسر سمیع‌الحق معروف به پدر معنوی طالبان، در یک کلیپ تصویری گفته است که دولت افغانستان باید به گروه طالبان تسلیم شود. ریاست جمهوری در واکنش به این اظهارات خواستار بسته‌شدن مدرسه حقانیه از سوی دولت پاکستان شده است.

ادامه مطلب