رادیکالیزم مذهبی، آینده پاکستان را تهدید می‌کند

فاجعه، رهبری سیاسی است. اکنون پاکستان در مسیر حرکت خود قرار دارد تا، یا به یک دولت سرکش تبدیل شود یا به یک کشور شکست‌خورده

ادامه مطلب