بحران‌های سیاسی مزمن و اوضاع پریشان مراکز فرهنگی کابل

پل سرخ شهر کابل، در دو دهه گذشته همواره یک ساحه فرهنگ ساز بوده و در سینما، موسیقی، کتاب، شعر، نقاشی، نویسندگی و دیگر عرصه‌های فرهنگی آوانگارد بود.

ادامه مطلب