امرالله صالح:

امنیت روانی مردم کابل بر می‌گردد/ مجرم دو انتخاب دارد، میله زندان یا آدم شدن

معاون اول ریاست جمهوری که مدیریت تامین امنیت شهر کابل را به دوش گرفته است می‌گوید که امنیت واقعی و روانی مردم بر می‌گردد و احتمال دارد که دولت موترهای بدون اسناد را مصادره کند.

ادامه مطلب