مردی که ۳۳ زن را به ایدز آلوده کرد، روانه زندان شد

والنتینو تالوتو مردی که متهم به آلوده کردن عمدی ۳۳ زن به ویروس اچ آی وی/ایدز بود از سوی دادگاهی در شهر روم به ۲۴ سال حبس محکوم شد

ادامه مطلب