افغانستان؛ تولید بیش از ۲۶۱ هزار تن گوشت مرغ در سال گذشته

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گوید که در سال گذشته خورشیدی ۲۶۱ هزار و ۴۸ متریک تن گوشت مرغ در سراسر کشور تولید شده است

ادامه مطلب