نقشه‌راه خط آهن مزار-کابل-پشاور امضا شد

محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه کشور در سفرش به تاشکند، نقشه‌راه ساخت خط آهن مزار شریف-کابل-پشاور را امضار کردند.

ادامه مطلب